ศูนย์ข้อมูลของเรา (Data Center) เชื่อมต่อไปยัง
  1. การสื่อสารแห่งประเทศไทย(NIX) 1 Gbps โดยผ่าน EZnet
  2. Pacific internet 100 Mbps ออกไปยัง การสื่อสารแห่งประเทศไทย(NIX) 1 Gbps
  3. ISSP 100 Mbps ออกไปยัง การสื่อสารแห่งประเทศไทย(NIX) 4 Gbps
  4. CSLOX 200 Mbps ออกไปยัง การสื่อสารแห่งประเทศไทย(NIX) 2.255 Gbps
  5. True ( Telecomasia หรือ ClickTA ) 10 Mbps
  6. Data Center ที่เร็วที่สุดในประเทศไทย และ มี link เชื่อมต่อมากที่สุดในประเทศไทย
 
 
 
| Terms and Conditions | Privacy Policy
 
  Hotline : 085-978-5881
Copyright © 2007 MindMediaHost. All Rights Reserved.