สุดยอด 3 package ที่ลูกค้านิยมเลือกใช้มาตลอดอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าเราออกแบบ package ได้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่เชี่ยวชาญในการทำเว็บไซต์แล้ว
 
Beginner
100 MB disk storage,
Unlimited
monthly traffic,
No Sub-Domain
No Database, No PHP
No E-mail accounts
รายละเอียด ...
เพียง 1,000 บาท/ปี
 
Business
100 MB disk storage,
Unlimited monthly traffic,
Unlimited Sub-Domain
Unlimited Database
Unlimited email accounts
รายละเอียด ...
เพียง 3,500 บาท/ปี
 
Webmaster Plus
1,000 MB disk storage,
Unlimited
monthly traffic,
Unlimited Sub-Domain
Unlimited Database
Unlimited email accounts
รายละเอียด.....
เพียง 5,000 บาท/ปี
 
   
  สำหรับลูกค้าหรือธุรกิจที่ต้องการใช้พื้นที่ำสำหรับโดเมนเนมจำนวนมาก โดยสามารถจัดสรรพื้นที่ให้กับแต่ละโดเมนเนมได้ด้วยตนเอง ผ่่านระบบ Control Panel
 
Package
R-1  R-2 R-3 R-4
ค่าบริการรายปี
10,000
15,000
20,000
25,000
ฟรีโดเมนเนม 1 โดเมน
YES
YES
YES
YES
จำนวนพื้นที่
3 GB
5 GB
10 GB
20 GB
จำนวนโดเมน
20
40
50
ไม่จำกัด
 
 
server monitor check web page
| Terms and Conditions | Privacy Policy
 
  Hotline : 085-978-5881
Copyright © 2007 MindMediaHost. All Rights Reserved.